Дървото е предизвикателство, дървото е символ на живот, то е топлина, светлина и много повече от всичк това. Мебелите на Riva 1920 са предизвикателство към майсторските умения на всеки със слабост и отношение към дървесината. Няма значение дали е обикновен френски дъб, каури от тресавищата в Нова Зеландия или пилони от къщите в Лагувана - дървесината е изкушение, което италианските майстори превръщат в маси, столове, ниски масички и каквото още Ви дойде на ум. Мебелите на Riva 1920 са изключитено предизвикателство за сетивта и усета за красиво на всеки ценител, но имат и своята специална цена. Представител на Riva 1920 за България е магазин Verrsus.


© 2008 - 2018 Verrsus. All rights reserved.